خانه >> كلاسهاي مالتي مديا >> کلاس مالتی مدیای کنترل خطی

کلاس مالتی مدیای کنترل خطی

به نام خدایی که نامش امیدبخش قلبهاست…

سلام!

در این پست قصد دارم از سبک آموزش جدیدی پرده‌برداری کنم که پس از سالها استفاده مستمر از آن در کلاسهای درسم به این نتیجه رسیدم که پربازده ترین روش آموزش است و به همین دلیل قصد دارم، از این پس بجای کلاسهای حضوری بامیدخدا از این روش استفاده کنم.

برای آشنایی و لذت بردن از این سبک آموزش از شما عزیزان دعوت میکنم تا ویدیوهای زیر را که نمونه کامل جلسه نخست کلاس مدار الکتریکی و کلاس کنترل خطی هستند، مشاهده کنید.

* جهت آگاهی از مزایای کلاس مالتی مدیا نسبت به کلاس حضوری، به اینجا مراجعه فرمایید.

 

جلسه صفرم! کلاس کنترل خطی با طعم لذت

(۴۵۳ دقیقه    ۷ ساعت و نیم)

گفتار

سرفصل

مشاهده آنلاین

دانلود

۱

شمای فصل

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲

مفاهیم و تعاریف پایه

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳

معادلات دیفرانسیل و حل آنها

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۴

حل DE: دیدگاه پاسخ طبیعی و اجباری

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۵

توصیف سیستمها بکمک DE

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۶

تشخیص نوع سیستم از روی DE

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۷

حل DE: دیدگاه پاسخ ZIR و ZSR

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۸

آشنایی با توابع ضربه، پله و شیب

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۹

آشنایی با پاسخهای ضربه، پله و شیب

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۰

آشنایی با مفهوم فازور و کاربرد آن

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۱

تست اتوماسیون ۸۷: ارتباط انواع پاسخ

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۲

تعریف تبدیل لاپلاس یکطرفه و معکوس آن

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۳

خواص اساسی تبدیل لاپلاس یکطرفه

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۴

جدول تبدیل لاپلاس توابع معروف

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۵

مفهوم فیزیکی فرکانس مختلط (بهمراه انیمیشن آموزشی و آموزش متلب)

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۶

کاربرد تکنیک مربع کامل در محاسبه لاپلاس معکوس

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۷

تست اتوماسیون ۸۷: مفهوم تابع پلکانی

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۸

تست اتوماسیون ۸۶: حل لاپلاسی معادلات دیفرانسیل و ارتباط انواع پاسخ کامل

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۱۹

آشنایی با مفهوم تابع شبکه

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۰

ارتباط تابع تبدیل و معادله دیفرانسیل

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۱

تست برق ۹۲: محاسبه پاسخ کامل بکمک تابع تبدیل

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۲

تست اتوماسیون ۸۷: زمان دربرابر فرکانس!

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۳

تعریف ریاضی صفر و قطب تابع شبکه

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۴

مفهوم فیزیکی صفر و قطب تابع شبکه

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۵

انواع رفتار زمانی قطبهای تابع شبکه

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۶

رفتار زمانی قطبهای تابع شبکه در متلب

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۷

توابع تبدیل گویا

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۸

توابع تبدیل غیرگویا

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۲۹

قضایای IVT و FVT

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳۰

تست مروری اتوماسیون ۸۸

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳۱

دستور هورنر و سایر نکات تکمیلی

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳۲

بسط به کسرهای جزئی (مقدمات)

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳۳

بسط به کسرهای جزئی (حساب مانده‌ها)

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳۴

تست برق ۹۱: بسط به کسرهای جزئی!

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳۵

بسط به کسرهای جزئی (مخرج مشترک)

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی

۳۶

بسط به کسرهای جزئی (نکات تکمیلی)

آپارات

YouTube

کیفیت عادی

کیفیت اصلی