خانه >> نظرسنجی‌ها

نظرسنجی‌ها

نظرسنجی‌ها

در این قسمت آرشیوی از نظرسنجی‌های گذشته یا نظرسنجی‌های جاری، آورده شده است. لازم بذکر است این نظرسنجی‌ها بصورت آنلاین و توسط کاربران همین سایت ثبت شده است.

دشواری کنکور ارشد برق ۹۷ از دید مراجعین سایت در سال ۹۷

 • بسیار دشوار (۲۴%٬ ۱۸ رای)
 • دشوار (۳۵%٬ ۲۶ رای)
 • متوسط (۲۹%٬ ۲۲ رای)
 • آسان (۱۲%٬ ۹ رای)

تعداد رای دهندگان: ۷۵

تاریخ شروع نظرسنجی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ @ ۲۱:۱۵
تاریخ پایان نظرسنجی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ @ ۲۱:۱۵

دشواری کنکور ارشد برق ۹۶ از دید مراجعین سایت در سال ۹۶

 • بسیار دشوار (۱۷%٬ ۴۳ رای)
 • دشوار (۳۸%٬ ۹۴ رای)
 • متوسط (۳۸%٬ ۹۴ رای)
 • آسان (۷%٬ ۱۹ رای)

تعداد رای دهندگان: ۲۵۰

تاریخ شروع نظرسنجی: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ @ ۱۴:۴۲
تاریخ پایان نظرسنجی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ @ ۱۴:۴۲

دشواری کنکور ارشد برق ۹۳ از دید مراجعین سایت در سال ۹۳

 • بسیار دشوار (۲۵%٬ ۶۲ رای)
 • دشوار (۴۷%٬ ۱۱۶ رای)
 • متوسط (۲۲%٬ ۵۴ رای)
 • آسان (۶%٬ ۱۵ رای)

تعداد رای دهندگان: ۲۴۷

تاریخ شروع نظرسنجی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ @ ۱۲:۰۳
تاریخ پایان نظرسنجی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ @ ۱۲:۰۳

دشواری کنکور ارشد برق ۹۲ از دید مراجعین سایت در سال ۹۲

 • بسیار دشوار (۲۰%٬ ۱۴۲ رای)
 • دشوار (۴۰%٬ ۲۸۱ رای)
 • متوسط (۳۰%٬ ۲۰۹ رای)
 • آسان (۱۰%٬ ۷۰ رای)

تعداد رای دهندگان: ۷۰۲

تاریخ شروع نظرسنجی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ @ ۱۰:۱۹
تاریخ پایان نظرسنجی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ @ ۱۱:۱۴