المپيادها

نمونه سوالات المپیادها

سری اول نمونه سوالات المپیادهای برق: ·        نمونه سوال تحلیل مدارهای مقاومتی ·        نمونه سوال مدارهای معادل تونن و نورتن ·        نمونه سوال مدارهای مرتبه اول ·        نمونه سوال مدارهای مرتبه دوم ·        نمونه سوال مبانی مدارهای LTI ·        نمونه سوال تحلیل حالت دایمی سینوسی ·        نمونه سوال تزویج و …

بیشتر بخوانید »