خانه >> نظرسنجی‌ها

نظرسنجی‌ها

دشواري كنكور ارشد برق 96 از ديد مراجعين سايت در سال 96

 • بسيار دشوار (17%٬ 37 رای)
 • دشوار (36%٬ 79 رای)
 • متوسط (39%٬ 86 رای)
 • آسان (8%٬ 18 رای)

تعداد رای دهندگان: 220

تاریخ شروع نظرسنجی: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ @ ۱۴:۴۲
تاریخ پایان نظرسنجی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ @ ۱۴:۴۲

دشواري كنكور ارشد برق 93 از ديد مراجعين سايت در سال 93

 • بسيار دشوار (25%٬ 62 رای)
 • دشوار (47%٬ 116 رای)
 • متوسط (22%٬ 54 رای)
 • آسان (6%٬ 15 رای)

تعداد رای دهندگان: 247

تاریخ شروع نظرسنجی: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ @ ۱۲:۰۳
تاریخ پایان نظرسنجی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ @ ۱۲:۰۳

دشواري كنكور ارشد برق 92 از ديد مراجعين سايت در سال 92

 • بسيار دشوار (20%٬ 142 رای)
 • دشوار (40%٬ 281 رای)
 • متوسط (30%٬ 209 رای)
 • آسان (10%٬ 70 رای)

تعداد رای دهندگان: 702

تاریخ شروع نظرسنجی: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ @ ۱۰:۱۹
تاریخ پایان نظرسنجی: ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ @ ۱۱:۱۴