تحلیل سوالات مدار الکتریکی سال ۱۳۹۳

در این قسمت سوالات درس مدارهای الکتریکی کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۳ را بر مبنای دفترچه کد A مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. امید به آنکه این تحلیل برای شما عزیزان مفید واقع گردد.

تذکر مهم ۱:معیار میزان سختی و آسانی ذکر شده برای هر سوال، فیدبکهای دریافتی از آن دسته از دانشجویان بنده است که در این درس به درصدی بالای ۶۰ دست یافته‌اند و این نظرات لزوما منطبق بر نظر شخصی من نمیباشد.

تذکر مهم ۲:صفحاتی از جزوه که در مقاله زیر به آنها ارجاع شده، منطبق بر جزوه کلاسهای ترم پاییز کلاسهای مدار بنده در تعاونی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد.

تذکر مهم ۳:صفحاتی از کتاب که در مقاله زیر به آنها ارجاع شده، منطبق بر “چاپ چهارم کتاب روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی یک” و “چاپ سوم کتاب روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی دو”  میباشد.

 

تست ۴۳:گزینه ۳ صحیح است (ساده و مفهومی)

تست بسیار ساده‌ای بود که مستقیما مفهوم حلقه اساسی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۲ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در صفحه ۹ جزوه جلسه ۱۲کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۲۵ صفحه ۵۰۶ جلد دوم).

تست ۴۴:گزینه ۲ صحیح است (متوسط و مفهومی)

تستی متوسط و مفهومی بود که مفاهیم ابتدایی مدارات مرتبه اول را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات کلیدی مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۳ از کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۰ صفحه ۲۲۳ جلد اول).

تست ۴۵:گزینه ۴ صحیح است (سخت و مفهومی)

تستی بسیار جالب و نو بود که که متاسفانه برخی اساتید و دانشجویان به اشتباه به آن خرده گرفته بودند در حالیکه این تست صد در صد صحیح بوده و حتی در حالات خاص نیز هیچگونه ایرادی به آن وارد نمیباشد. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۳ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسات ۵ و ۹ کلاس مدار مطرح شده بود و حتی در صفحه ۱ از جزوه جلسه ۹ (در خلال حل تست ۵)، مفهوم “تغییر آنی” بطور شفاف بیان شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصول ۵ و ۸ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۳ صفحه ۳۳۱ جلد اول).

تست ۴۶:گزینه ۴ صحیح است (متوسط و مفهومی)

تستی بسیار زیبا و مفهومی بود که مستقیما مفهوم مفاهیم فرکانس طبیعی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۳ روش وجود داشت.

کلاس- با استفاده از نکته مطرح شده در صفحه ۷ جزوه جلسه ۸، این تست در کمتر از ۳۰ ثانیه قابل حل بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۰ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۵ صفحه ۱۷۳ جلد دوم).

تست ۴۷:گزینه ۳ صحیح است (سخت، زیبا و مفهومی)

تست زیبایی بود که تحلیل مدارات غیرخطی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۲ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست بطور کامل و عینا در تست ۳۹ صفحه ۴ از جلسه ۴ کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۹ صفحه ۲۳۲ جلد اول).

تست ۴۸:گزینه ۲ صحیح است (متوسط و روتین)

تستی متوسط و بسیار روتین بود که صرفا مفهوم توان اکتیو را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۶ کلاس مدار مطرح شده بود (فرمولهای صفحه ۱۷ جزوه را ببینید).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۶ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۳ صفحه ۴۷۸ جلد اول).

تست ۴۹:گزینه ۲ صحیح است (زیبا، سخت و مفهومی)

تستی مفهومی و زیبا بود که مستقیما مفهوم توان متوسط را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۲ روش کلاسیک وجود داشت. لازم بذکر است اعتراضات مطرح شده از سوی برخی اساتید و دانشجویان در خصوص صحت گزینه ۴ غیرقابل قبول و کاملا نادرست است.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۶ کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۶ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۲ صفحه ۴۷۷ جلد اول).

تست ۵۰:گزینه ۱ صحیح است (متوسط و روتین)

تستی بسیار روتین بود که صرفا مفاهیم فضای حالت را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل دو روش وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۱۱ کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۴۱ صفحه ۵۱۱ جلد دوم).

تست ۵۱:گزینه ۱ صحیح است (سخت و نکته‌دار)

تستی جالب و البته تکراری بود که برای پاسخ به آن، حداقل دو روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکته مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در صفحه ۷ جزوه جلسه ۷ کلاس مدار مطرح شده بود و برای تثبیت این نکته، بلافاصله دو تست (تستهای ۸ و ۳۴) نیز مورد تحلیل قرار گرفته بود. با استفاده از این نکته، امکان پاسخگویی به تست در کمتر از ۳۰ ثانیه وجود داشت.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۱ صفحه ۶۱۹ جلد اول).

تست ۵۲:گزینه ۲ صحیح است (زیبا، سخت و مفهومی)

تست زیبایی بود که مستقیما مفاهیم انواع پاسخهای مدار را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در صفحات ۱۶ و ۱۷ جزوه جلسه ۸ کلاس مدار مطرح شده بود (تستی که در کلاس حل کرده بودیم کمی سختتر از این تست بود زیرا مفهوم فرکانس طبیعی را نیز در برمیگرفت).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۵ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۷ صفحه ۴۴۶ جلد اول).

تست ۵۳:گزینه ۱ صحیح است (بسیار زیبا، سخت و مفهومی)

تست بسیار زیبایی بود که مستقیما مفاهیم فرکانسهای طبیعی را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۱۰ کلاس مدار مطرح شده بود. علاوه بر این، دقیقا همین تست را در آزمون جامع پیش بینی کنکور (مورخ ۹ بهمن) نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده بودیم (حتی در آنجا تست را کمی پیچیده‌تر مطرح کرده بودیم).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۰ کتاب مطرح شده بود (دقیقا مثال ۱۲ صفحه ۵۵۹ جلد دوم).

تست ۵۴:گزینه ۴ صحیح است (متوسط و نکته‌دار)

این تست بواسطه پرنکته بودنش، تستی جالب بود که مفاهیم دوقطبی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۳ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- این تست دقیقا ترکیبی بود از نکته مطرح شده در صفحه ۲۱ جزوه جلسه ۱۰ کلاس مدار، و ۲ تستی که بلافاصله پس از آن نکته مطرح شده بودند.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۱ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۵۷ صفحه ۳۳۳ جلد دوم).

 

با آرزوی موفقیت و شادکامی برای شما

با احترام، مصطفی تقوی کنی

۱۵ دیدگاه

 1. سلام استاد مگه در تست ۴۹ نباید مقائمت دیده شده از R رو در نظر بگیریم که در این صورت به گزینه ۴ میرسیم میشه توضیح بفرمایید ؟؟

  • سلام.
   لطفا آدرس ایمیلتون رو صحیح وارد کنید که نظرتون اسپم نشه و بتونم پاسخ بدم…
   پاسخ به سوالتون منفیه چون هدفمون ماکزیمم شدن توان شبکه هست (حتی یکی از رتبه های یک رقمی کنکور هم اولش اون تست رو نادرست حل کرده بود).

  • ممنون استاد

 2. سلام استاد گرامی ، خسته نباشید. من مدارم زیاد قوی نیست که بتونم با یک دور خوندن و بعدش تست زدن درصد خوبی بیارم به همین خاطر قصد دارم قسمت هایی از مدار را حذف کنم به همین خاطر لگه این کار را بکنم شما کدام قسمت ها را برای حذف توصیه میکنید ؟ لطفا چند قسمت کم اهمیت دار را به ترتیب اهمیتشان بگید.
  امیدوارم پاسخ بدید به سوال من . 🙂 سپاس

  • سلام. با توجه به ترکیبی شدن تستها امکان حذف هیچ فصلی نیست. حتی از گراف هم دیگه هر سال یک تست حداقل میاد

 3. سلام استاد خسته نباشین.
  استاد پارسال که باهاتون صحبت میکردیم فرمودین که برای سال اینده برنامه های ویزه ای برای اصفهان اومدن هم دارین.
  استاد الان یکسال چشم انتظاری به پایان رسید و ما بی صبرانه منتظر حضورتون به اصفهانیم.
  استاد الان برنامه کلاسهاتون برای اصفهان مشخص شده یا نه؟؟ ما اصفهانیا برای ثبت نام کلاساتون باید چیکار کنیم؟؟
  ممنون از شما

  • سلام. سال نو مبارک.
   متاسفانه برگزاری کلاس در سایر شهرها خیلی دشوار هست و هنوز امکاناتش مهیا نشده. کم سعادتی من هست که نمیتونم خدمت دوستانم در اصفهان باشم.
   پیروز باشید

 4. سلام استاد

  سال نو مبارک باشه 🙂 ایشالله سال جدید کلی اتفاق خوب براتون بیفته. راستی استاد اگه اومدین تبریز مهمون ما باشید خیلی دلمون براتون تنگ شده…

  مرسی از همه زحمتهایی که برامون کشیدین

  • سلام سال نو شما هم مبارک
   من که از اول سال در حال کار هستم!
   ممنون از دعوتتون. منم دلم برای شما و دوستای خوبتون تنگ شده. امیدوارم فرصتی پیش بیاد بتونم یه مسافرت بیام پیش شما دوستای گل و خونگرم آذریم

   یاشاسین آذربایجان 🙂 (امیدوارم اشتباه ننوشته باشم!)

  • مثل همیشه پرانرژی هستید. واقعا خسته نباشین. شما انقدر با استعدادید که فکر کنم کم کم باید کلاس ترکی هم برگزار کنید استاد 🙂
   همیشه شاد باشید

  • ممنونم

 5. استاد عزیز سلام.
  سال خوبی را برای شما و خانوادتون آرزو میکنم.
  ممنون بابت این تحلیل که باعث میشه قدر کتابهای شمارو بیشتر بدونم.من چاپ دوم کتاب مدار و کنترل شمارو دارم آیا لازمه چاپ جدیدو بگیرم و سوال دومم اینه که شما برای آزمونهای آزمایشی کجا رو توصیه میکنید .
  با تشکر.

  • سلام. سال نو شما هم مبارک باشه
   گرچه تصمیم گیری برای آزمونهای آزمایشی فعلا زود هست ولی فیدبکی که سال گذشته بچه ها از آزمونها میدادند به این شکل بود که:
   ۱- “بینش” پاسخنامه هاش بسیار ضعیف بود و تقریبا میشه گفت در بسیاری از دروس اصلا پاسخنامه‌ای نداشت و صرفا یک کلید ارایه میشد. بسیاری از تستهاش هم (بخصوص دروس کنترل خطی و الکترونیک) ایده‌های تکراری کنکورهای اتوماسیون، دکترا و یا المپیادها بودند که گرچه تستهای خوبی بودند ولی ارایه نشدن پاسخنامه صرفا تعدادی مجهول به مجهولات داوطلب اضافه میکرد.
   ۲- “نصیر” سوالاتش عادی و یا بعضا غیراستاندارد بود و علاوه براین مشکل تستهای تکراری سایر کنکورها رو هم داشت. علاوه براین گرچه تقریبا تمام موسسات برای کاهش هزینه‌ها از دانشجوها برای طراحی تست استفاده میکنند ولی تااونجاییکه اطلاع دارم این موضوع در نصیر بیش از سایر موسسات شدت داشت.
   ۳- “تعاونی سازمان سنجش” بسیاری از سوالاتش سوالات تکراری کنکورهای دکترا و المپیادها و … بود و بعضا غیراستاندارد یا بیش از حد سخت بود تا حدی که خیلی از دانشجوها بواسطه این غیراستاندارد بودن برخی از دروس متاسفانه عملا بعد از چند آزمون اصلا تستهای برخی از دروس رو حتی نگاه هم نمیکردند.
   ۴- “پارسه” آزمونهاش بی دلیل گران بود و اینطور بنظر میرسه که صرفا بخاطر اینکه این موسسه روزی اسم و رسمی داشت، هزینه آزمونهاش رو بالا برده بود تا دانشجوها تصور کنند آزمونهای پارسه مطلب خاصی داره در حالیکه بهیچوجه اینطور نبود.
   ۵- “مدرسان شریف” هم گرچه پاسخنامه نسبتا کاملی میداد ولی سوالاتش بسیار پیش پا افتاده و روتین بود و از طرفی جامعه آماری حقیقیش هم پایین بود.
   بهتر هست برای آزمون تا اواخر تیر صبر کنید که تیمهای مدیریت آزمون موسسات مختلف تعیین بشه که بشه قضاوت کرد.

   در مورد کتاب هم فعلا از کتابهای قبلی بنده پیش برید که هزینه هاتون بالا نره اگر لازم شد چاپ جدیدتر رو تهیه کنید. عجله نکنید

 6. سلام استاد ممنون از تحلیل سوالات
  استاد به نظر شما سوالات مدار امسال از پارسال سخت تر بود؟ درصد ۴۰ تراز خوبی میده؟
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture