كنكور 93

تحلیل سوالات مدار الکتریکی سال ۱۳۹۳

در این قسمت سوالات درس مدارهای الکتریکی کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۳ را بر مبنای دفترچه کد A مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. امید به آنکه این تحلیل برای شما عزیزان مفید واقع گردد. تذکر مهم ۱:معیار میزان سختی و آسانی ذکر شده برای هر سوال، فیدبکهای دریافتی …

توضیحات بیشتر »

تحلیل سوالات زبان انگلیسی سال ۱۳۹۳

در این قسمت سوالات درس زبان انگلیسی کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۳ را بر مبنای دفترچه کد A مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. امید به آنکه این تحلیل برای شما عزیزان نیز مفید واقع گردد.     تذکر مهم:معیار میزان سختی و آسانی ذکر شده برای هر سوال، …

توضیحات بیشتر »

تحلیل سوالات کنترل خطی سال ۱۳۹۳

در این قسمت سوالات درس سیستمهای کنترل خطی کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۳ را بر مبنای دفترچه کد A مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. امید به آنکه این تحلیل برای شما عزیزان مفید واقع گردد. تذکر مهم ۱ :معیار میزان سختی و آسانی ذکر شده برای هر سوال، …

توضیحات بیشتر »

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق ۹۳

حل تستهاي كنكور ارشد برق

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق ۹۳ با سلام و آرزوی موفقیت برای داوطلبان عزیز کنکور ارشد مهندسی برق؛ با توجه به اهمیت تصحیح سؤالات بلافاصله پس از برگزاری آزمون، میکوشیم تا در کمترین زمان ممکن سؤالات و پاسخهای آنها را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم؛ امید به آنکه مفید …

توضیحات بیشتر »
Hide picture