متمم و درستنامه‌ها

سطح بندی تستهای کتابهای مدار

حل تستهاي كنكور ارشد برق

نظر به اهمیت مدیریت زمان در هنگام مطالعه کتب، بر آن شدم تا تستهای کتاب را سطح بندی کنم تا عزیزانی که با محدودیت زمانی مواجه هستند، به بیشترین راندمان مطالعاتی ممکن دست یابند. این سطح بندی منطبق بر نظرات دانشجویان بنده در ۱۰ سال اخیر بوده و سعی کرده‌ام …

توضیحات بیشتر »

سطح بندی تستهای کتاب کنترل

حل تستهاي كنكور ارشد برق

نظر به اهمیت مدیریت زمان در هنگام مطالعه کتب، بر آن شدم تا تستهای کتاب را سطح بندی کنم تا عزیزانی که با محدودیت زمانی مواجه هستند، به بیشترین راندمان مطالعاتی ممکن دست یابند. این سطح بندی منطبق بر نظرات دانشجویان بنده در ۱۰ سال اخیر بوده و سعی کرده‌ام …

توضیحات بیشتر »

درستنامه کتابها

از کلیه اساتید و دانشجویان بزرگواری که با هرگونه اشکال یا نقصی در تألیفات بنده مواجه شده‌اند، دعوت میشود تا با تکمیل فرم زیر، ما را در مرتفع ساختن این موارد و ارائه هر چه بهتر خدماتمان یاری رسانند:   دانشجویان عزیز، برای دریافت درستنامه کتابهای من میتوانند از لینکهای …

توضیحات بیشتر »
Hide picture