سطح بندی تستهای کتابهای مدار

نظر به اهمیت مدیریت زمان در هنگام مطالعه کتب، بر آن شدم تا تستهای کتاب را سطح بندی کنم تا عزیزانی که با محدودیت زمانی مواجه هستند، به بیشترین راندمان مطالعاتی ممکن دست یابند.

این سطح بندی منطبق بر نظرات دانشجویان بنده در ۱۰ سال اخیر بوده و سعی کرده‌ام تا حتی الامکان بدون دخل و تصرف در نظرات ایشان، میانگینی از نظرات آنها را در این قسمت ذکر نمایم.

 

سطح بندی تستها بصورت زیر انجام شده است:

تستهای یک ستاره (مرحله دست گرمی!): از نظر عموم، این تستها مناسب دست گرمی هستند! بعبارت دیگه این دسته از تستها تستهایی هستند که پیچیدگی متوسط یا پایینی دارند و بنابراین در اولویت اول برای پاسخگویی قرار دارند.

تستهای دو ستاره (مرحله تثبیت): همانند تستهای یک ستاره، عمده این تستها نیز از پیچیدگی محاسباتی بالایی برخوردار نیست و صرفا برای پاسخگویی به آنها نیاز به نکات سطح بالاتری میباشد. این تستها برای تثبیت نکات آموخته شده بسیار مناسب هستند.

تستهای سه ستاره (مرحله تسلط): از اینجا تستهای ترکیبی وارد صحنه میشوند! این تستها سخت نیستند ولی برای پاسخگویی به آنها باید دست روانی در محاسبات داشته باشید والبته مهمتر از آن، باید به تئوری درس کاملا مسلط باشید. این تستها برای تسلط بر درس بسیار مناسب هستند.

تستهای چهار ستاره (مرحله …!):جنبه بارز این دسته از تستها، ترکیبی بودن آنهاست. اکثر این تستها، سوالاتی با ایده‌های خاص یا خلاقانه (و حتی خارج از سرفصلهای مصوب) هستند و گاها محاسبات نسبتا طولانی نیز دارند. گرچه معمولا برای خیلی از دوستان ایندسته از تستها حکم غول مرحله آخر! را دارند، با این حال این بسیاری از این سوالات نیز ایده‌های بسیار جالب و زیبایی را دربرمیگیرند و قرار گرفتن آنها در این دسته بهیچوجه بمعنای بی اهمیت بودن آنها نبوده و صرفا بمنظور مدیریت بهینه‌تر زمان در اولویت آخر قرار گرفته‌اند.

 

در قسمت ذیل میتوانید لینک تستهای سطح بندی شده سوالات کارشناسی ارشد برق را به تفکیک فصول دریافت فرمایید:

سطح بندی تستهای کتاب روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی یک (منطبق بر چاپ ۴ یا ۵)

سطح بندی تستهای فصل ۱

سطح بندی تستهای فصل ۲

سطح بندی تستهای فصل ۳

سطح بندی تستهای فصل ۴

سطح بندی تستهای فصل ۵

سطح بندی تستهای فصل ۶

سطح بندی تستهای فصل ۷

سطح بندی تستهای کتاب روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی دو (منطبق بر چاپهای ۳ یا ۴)

سطح بندی تستهای فصل ۸

سطح بندی تستهای فصل ۹

سطح بندی تستهای فصل ۱۰

سطح بندی تستهای فصل ۱۱

سطح بندی تستهای فصل ۱۲

سطح بندی تستهای فصل ۱۳

 

در صورت تمایل شما نیز میتوانید از طریق قسمت دیدگاهها (پایین همین صفحه) با دوستان خود در خصوص تستهای کتابهای بنده و میزان سختی آنها بحث و تبادل نظر کنید!

 

Hide picture