نظرسنجی کنکورها

نظرسنجی کنکورها

در این قسمت آرشیوی از نظرسنجی‌های گذشته یا نظرسنجی‌های جاری، آورده شده است. لازم بذکر است این نظرسنجی‌ها بصورت آنلاین و توسط کاربران همین سایت ثبت شده است.

دشواری کنکور ارشد برق ۹۷ از دید مراجعین سایت در سال ۹۷

 • بسیار دشوار (۲۰%٬ ۲۷ رای)
 • دشوار (۳۵%٬ ۴۷ رای)
 • متوسط (۳۴%٬ ۴۶ رای)
 • آسان (۱۰%٬ ۱۴ رای)

تعداد رای دهندگان: ۱۳۴

Loading ... Loading ...

دشواری کنکور ارشد برق ۹۶ از دید مراجعین سایت در سال ۹۶

 • بسیار دشوار (۱۷%٬ ۴۳ رای)
 • دشوار (۳۸%٬ ۹۴ رای)
 • متوسط (۳۸%٬ ۹۴ رای)
 • آسان (۸%٬ ۱۹ رای)

تعداد رای دهندگان: ۲۵۰

Loading ... Loading ...

دشواری کنکور ارشد برق ۹۳ از دید مراجعین سایت در سال ۹۳

 • بسیار دشوار (۲۵%٬ ۶۲ رای)
 • دشوار (۴۷%٬ ۱۱۶ رای)
 • متوسط (۲۲%٬ ۵۴ رای)
 • آسان (۶%٬ ۱۵ رای)

تعداد رای دهندگان: ۲۴۷

Loading ... Loading ...

دشواری کنکور ارشد برق ۹۲ از دید مراجعین سایت در سال ۹۲

 • بسیار دشوار (۲۰%٬ ۱۴۲ رای)
 • دشوار (۴۰%٬ ۲۸۱ رای)
 • متوسط (۳۰%٬ ۲۰۹ رای)
 • آسان (۱۰%٬ ۷۰ رای)

تعداد رای دهندگان: ۷۰۲

Loading ... Loading ...
Hide picture