گزارش کلاسهای من در سال ۸۸

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز؛

نظر به اهمیت برگزاری هر چه با کیفیت‌تر کلاسها و بمنظور آگاهی داوطلبان متقاضی شرکت در کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد، در این پست گزارشی خلاصه و تقریبی از کلاسهای من در سال ۸۸ که اکثر آنها در محل “موسسه آموزش عالی آزاد پارسه” برگزار شده است ارایه میگردد:

ترم

درس

تعداد ساعات اعلام‌شده*

تعداد ساعات رایگان**

کل طول دوره

تابستان

مدار

۴۸

۰

۴۸

کنترل

۳۲

۰

۳۲

پاییز

مدار

۴۸

۰

۴۸

کنترل

۳۲

۰

۳۲

* منظور از تعداد ساعات اعلام‌شده در جدول فوق، مدت زمانی است که هنگام ثبت نام به دانشجویان اعلام شده است.

** منظور از تعداد ساعات رایگان در جدول فوق، مدت زمان کلاسهای رایگانِ مربوط به آزمونکها یا رفع اشکالها می‌باشد.

با احترام و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما؛

مصطفی تقوی کنی

Hide picture