گزارش کلاسهای من در سال ۹۴

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز؛

نظر به اهمیت برگزاری هر چه با کیفیت‌تر کلاسها و بمنظور آگاهی داوطلبان متقاضی شرکت در کلاسهای کنکور کارشناسی ارشد، در این پست گزارشی خلاصه و تقریبی از کلاسهای من در سال ۹۴ که در محل “تعاونی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر” برگزار شده است ارایه میگردد:

ترم

درس

تعداد ساعات اعلام‌شده*

تعداد ساعات رایگان**

کل طول دوره

محتوای آموزشی دوره

تعداد تستهای آنالیزشده

صفحات جزوه

بهار

مدار

۷۸

۱۶

۹۴

۳۳۰

۵۳۷

کنترل

۷۸

۱۶

۹۴

۲۸۰

۵۶۴

تابستان

مدار

۷۸

۱۶

۹۴

۳۳۰

۵۳۹

کنترل

۷۸

۱۶

۹۴

۲۸۰

۵۸۷

پاییز

مدار

۷۸

۱۶

۹۸

۳۳۰

۵۵۹

کنترل

۷۸

۱۶

۹۸

۲۸۰

۶۴۵

* منظور از تعداد ساعات اعلام‌شده در جدول فوق، مدت زمانی است که هنگام ثبت نام به دانشجویان اعلام شده است.

** منظور از تعداد ساعات رایگان در جدول فوق، مدت زمان کلاسهای رایگانِ مربوط به آزمونکها یا رفع اشکالها می‌باشد.

با احترام و آرزوی موفقیت روزافزون برای شما؛

مصطفی تقوی کنی

Hide picture