تحلیل سوالات مدار الکتریکی سال ۹۵

در این قسمت سوالات درس مدارهای الکتریکی کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۵ را بر مبنای دفترچه کد A مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. امید به آنکه این تحلیل برای شما عزیزان مفید واقع گردد.

تذکر مهم ۱:معیار میزان سختی و آسانی ذکر شده برای هر سوال، فیدبکهای دریافتی از جانب دانشجویان بنده است و این نظرات لزوما منطبق بر نظر شخصی من نمیباشد.

تذکر مهم ۲:صفحاتی از جزوه که در مقاله زیر به آنها ارجاع شده، منطبق بر جزوه کلاسهای ترم پاییز کلاسهای مدار بنده در تعاونی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد.

تذکر مهم ۳:صفحاتی از کتاب که در مقاله زیر به آنها ارجاع شده، منطبق بر “چاپ چهارم کتاب روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی یک” و “چاپ سوم کتاب روشهای سریع تحلیل مدارهای الکتریکی دو”  میباشد.

 

تست ۴۳:گزینه ۳ صحیح است (ساده و مفهومی)

تست بسیار ساده‌ای بود که مستقیما مفهوم حلقه اساسی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۲ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در صفحه ۹ جزوه جلسه ۱۲کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۲۵ صفحه ۵۰۶ جلد دوم).

تست ۴۴:گزینه ۲ صحیح است (متوسط و مفهومی)

تستی متوسط و مفهومی بود که مفاهیم ابتدایی مدارات مرتبه اول را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات کلیدی مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۳ از کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۰ صفحه ۲۲۳ جلد اول).

تست ۴۵:گزینه ۴ صحیح است (سخت و مفهومی)

تستی بسیار جالب و نو بود که که متاسفانه برخی اساتید و دانشجویان به اشتباه به آن خرده گرفته بودند در حالیکه این تست صد در صد صحیح بوده و حتی در حالات خاص نیز هیچگونه ایرادی به آن وارد نمیباشد. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۳ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسات ۵ و ۹ کلاس مدار مطرح شده بود و حتی در صفحه ۱ از جزوه جلسه ۹ (در خلال حل تست ۵)، مفهوم “تغییر آنی” بطور شفاف بیان شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصول ۵ و ۸ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۳ صفحه ۳۳۱ جلد اول).

تست ۴۶:گزینه ۴ صحیح است (متوسط و مفهومی)

تستی بسیار زیبا و مفهومی بود که مستقیما مفهوم مفاهیم فرکانس طبیعی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۳ روش وجود داشت.

کلاس- با استفاده از نکته مطرح شده در صفحه ۷ جزوه جلسه ۸، این تست در کمتر از ۳۰ ثانیه قابل حل بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۰ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۵ صفحه ۱۷۳ جلد دوم).

تست ۴۷:گزینه ۳ صحیح است (سخت، زیبا و مفهومی)

تست زیبایی بود که تحلیل مدارات غیرخطی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۲ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست بطور کامل و عینا در تست ۳۹ صفحه ۴ از جلسه ۴ کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۹ صفحه ۲۳۲ جلد اول).

تست ۴۸:گزینه ۲ صحیح است (متوسط و روتین)

تستی متوسط و بسیار روتین بود که صرفا مفهوم توان اکتیو را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۶ کلاس مدار مطرح شده بود (فرمولهای صفحه ۱۷ جزوه را ببینید).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۶ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۳ صفحه ۴۷۸ جلد اول).

تست ۴۹:گزینه ۲ صحیح است (زیبا، سخت و مفهومی)

تستی مفهومی و زیبا بود که مستقیما مفهوم توان متوسط را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۲ روش کلاسیک وجود داشت. لازم بذکر است اعتراضات مطرح شده از سوی برخی اساتید و دانشجویان در خصوص صحت گزینه ۴ غیرقابل قبول و کاملا نادرست است.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۶ کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۶ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۳۲ صفحه ۴۷۷ جلد اول).

تست ۵۰:گزینه ۱ صحیح است (متوسط و روتین)

تستی بسیار روتین بود که صرفا مفاهیم فضای حالت را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل دو روش وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۱۱ کلاس مدار مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۴۱ صفحه ۵۱۱ جلد دوم).

تست ۵۱:گزینه ۱ صحیح است (سخت و نکته‌دار)

تستی جالب و البته تکراری بود که برای پاسخ به آن، حداقل دو روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- نکته مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در صفحه ۷ جزوه جلسه ۷ کلاس مدار مطرح شده بود و برای تثبیت این نکته، بلافاصله دو تست (تستهای ۸ و ۳۴) نیز مورد تحلیل قرار گرفته بود. با استفاده از این نکته، امکان پاسخگویی به تست در کمتر از ۳۰ ثانیه وجود داشت.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۳ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۱ صفحه ۶۱۹ جلد اول).

تست ۵۲:گزینه ۲ صحیح است (زیبا، سخت و مفهومی)

تست زیبایی بود که مستقیما مفاهیم انواع پاسخهای مدار را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در صفحات ۱۶ و ۱۷ جزوه جلسه ۸ کلاس مدار مطرح شده بود (تستی که در کلاس حل کرده بودیم کمی سختتر از این تست بود زیرا مفهوم فرکانس طبیعی را نیز در برمیگرفت).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۵ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۱۷ صفحه ۴۴۶ جلد اول).

تست ۵۳:گزینه ۱ صحیح است (بسیار زیبا، سخت و مفهومی)

تست بسیار زیبایی بود که مستقیما مفاهیم فرکانسهای طبیعی را مورد پرسش قرار داده بود.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ۱۰ کلاس مدار مطرح شده بود. علاوه بر این، دقیقا همین تست را در آزمون جامع پیش بینی کنکور (مورخ ۹ بهمن) نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده بودیم (حتی در آنجا تست را کمی پیچیده‌تر مطرح کرده بودیم).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۰ کتاب مطرح شده بود (دقیقا مثال ۱۲ صفحه ۵۵۹ جلد دوم).

تست ۵۴:گزینه ۴ صحیح است (متوسط و نکته‌دار)

این تست بواسطه پرنکته بودنش، تستی جالب بود که مفاهیم دوقطبی را مورد پرسش قرار داده بود. برای پاسخ به این سوال، حداقل ۳ روش کلاسیک وجود داشت.

کلاس- این تست دقیقا ترکیبی بود از نکته مطرح شده در صفحه ۲۱ جزوه جلسه ۱۰ کلاس مدار، و ۲ تستی که بلافاصله پس از آن نکته مطرح شده بودند.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۱۱ کتاب مطرح شده بود (مشابه مثال ۵۷ صفحه ۳۳۳ جلد دوم).

 

با آرزوی موفقیت و شادکامی برای شما

با احترام، مصطفی تقوی کنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture