تحلیل سوالات کنترل خطی سال ۱۳۹۳

در این قسمت سوالات درس سیستمهای کنترل خطی کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۳ را بر مبنای دفترچه کد A مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. امید به آنکه این تحلیل برای شما عزیزان مفید واقع گردد.

تذکر مهم ۱ :معیار میزان سختی و آسانی ذکر شده برای هر سوال، فیدبکهای دریافتی از آن دسته از دانشجویان بنده است که در این درس به درصدی بالای ۵۰ دست یافته‌اند و این نظرات لزوما منطبق بر نظر شخصی من نمیباشد.

تذکر مهم ۲ : صفحاتی از جزوه که در مقاله زیر به آنها ارجاع شده، منطبق بر جزوه کلاسهای ترم پاییز کلاسهای کنترل بنده در تعاونی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد.

تذکر مهم ۳ : صفحاتی از کتاب که در مقاله زیر به آنها ارجاع شده، منطبق بر چاپ سوم کتاب سیستمهای کنترل خطی راهیان ارشد میباشد.

 

تست ۵۵:گزینه ۴ صحیح است (پرحاشیه و ساده!)

علیرغم سادگی این تست، متاسفانه کیفیت بسیار پایین شکل مطرح شده در صورت این سوال، بسیاری از داوطلبین را با مشکل جدی در پاسخ به تست مواجه کرد. برای پاسخ به این سوال، حداقل دو روش وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه دوم کلاس کنترل مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل یک کتاب مطرح شده بود.

تست ۵۶:گزینه ۴ صحیح است (روتین و سخت)

گرچه این تست جزو روتین ترین مسایل طراحی کنترلر محسوب میشد و ایده جدید یا پیچیده‌ای برای حل آن مورد نیاز نبود، با این حال نیاز به چند مرحله استدلال و استنتاج، آنرا جزو تستهای سخت قرار داد.برای پاسخ به این تست، حداقل دو روش روتین وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه دوازدهم کلاس کنترل مطرح شده بود و دو تست تقریبا مشابه نیز در جلسه سیزده مورد تحلیل قرار گرفته بود(بخصوص تست صفحه ۲۷ از جزوه جلسه ۱۳).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل یازده کتاب مطرح شده بود.

تست ۵۷:گزینه ۳ صحیح است (بدون حاشیه، زیبا و متوسط)

تستی غیرترکیبی، روتین و البته جالب بود که مفاهیم خطای حالت ماندگار را مورد سوال قرار داده بود. برای پاسخ به این تست، حداقل دو روش روتین وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه پنجم کلاس کنترل مطرح شده بود. در یکی از جلسات رفع اشکال و حل تمرین نیز عینا این تست را مورد تحلیل قرار داده بودیم (مشابه تست ۴۶ اتوماسیون ۹۱).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل پنج کتاب مطرح شده بود.

تست ۵۸:گزینه ۲ صحیح است (تلخ…، متوسط)

پس از تست ۵۵، متاسفانه در این سوال نیز کیفیت پایین شکلها شک دیگری را به بسیاری از داوطلبین وارد نمود که علیرغم زیبا بودن ایده مطرح شده در سوال، پاسخگویی به تست را برای بسیاری از عزیزان عملا غیرممکن گردانید…

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه سوم کلاس کنترل مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل سوم کتاب مطرح شده بود.

تست ۵۹:گزینه ۱ صحیح است (زیبا، استدلالی، سخت)

یکی از تستهای مفهومی و زیبای امسال همین تست بود که بواسطه استدلالی و مفهومی بودن آن، بسیاری از داوطلبین به آن پاسخ نداده بودند. برای پاسخ به این تست، دو روش روتین وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه چهارم کلاس کنترل مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل چهارم کتاب مطرح شده بود (برای درک ایده اولیه این تست به حل تست ۱۷ صفحه ۱۵۳ مراجعه کنید).

تست ۶۰:گزینه ۱ صحیح است (زیبا، ترکیبی، متوسط)

این تست نیز یکی از تستهای روتین و بدون حاشیه کنکور امسال بود که بواسطه ترکیب مفاهیمی از فصول مختلف، معیار بسیار مناسبی برای تمیز دادن سطوح مختلف دانشجویان از یکدیگر بود.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسات پنجم و ششم کلاس کنترل مطرح شده بود،بخصوص نکات مطرح شده در تست ۴۲ صفحه ۱۲ جزوه جلسه ۷ !

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصول ۵ و ۶ کتاب مطرح شده بود.

تست ۶۱:گزینه ۲ صحیح است (مفهومی، متوسط)

پس از تستهای ۵۵ و ۵۸، این تست نیز بدلیل کیفیت پایین شکلهای آن، بسیاری از داوطلبین را با مشکل مواجه کرد. این تست، تستی روتین و مفهومی بود که اگر شکلهای آن با کیفیت مناسب ترسیم میشدند، زحمات طراح محترم این تست نیز بیشتر به ثمر می‌نشست (پر واضح است که مشکل موجود در شکلهای این تست بهیچوجه متوجه طراح این تست زیبا نبوده و صرفا یک اشکال فنی محسوب میشود). برای پاسخ به این تست، دست کم سه روش مختلف وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ششم کلاس کنترل مطرح شده بود. لازم بذکر است چنانچه نکته مطرح شده در تست ۱۲ صفحه ۳۳۲ را بخاطر داشتید، به این تست در کمتر از یک دقیقه پاسخ میدادید.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل شش کتاب مطرح شده بود.

تست ۶۲:گزینه ۳ صحیح است (روتین، متوسط)

این تست نیز تستی روتین بود که پیش از این بارها مشابه آن در کنکورهای برق مطرح شده بود. برای پاسخ به این تست، سه روش مختلف وجود داشت.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه ششم کلاس کنترل مطرح شده بود. ایده و نکات بکار رفته در این تست دقیقا همان نکاتی بودند که در مثال آموزشی صفحه ۱۰ جزوه جلسه ۶ برای آموزش مبحث منحنیهای مکان هندسی ریشه‌ها مطرح شده بود (نمودار صفحه ۱۵ جزوه همان جلسه را نیز ببینید).

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل ۶ کتاب مطرح شده بود.

تست ۶۳:قطعا گزینه‌های ۱ و ۴ صحیح نیستند ولی…! (ساده، غیراستاندارد، پرحاشیه…)

سخن اول! علیرغم اینکه این تست جزو ساده‌ترین تستهای کنکور کنترل امسال بود و بسیاری از داوطلبین نیز به آن پاسخ داده بودند، با این وجود بیان نادقیق گزینه‌های ۲ و ۳ حاشیه‌های زیادی را برای این تست بوجود آورد. گرچه فرصت تشریح موشکافانه علت نادقیق بودن گزینه‌های ۲ و ۳ در این مقاله امکانپذیر نیست، با این وجود لازم بذکر است از آنجاییکه به لحاظ علمی درست نمایی گزینه ۳ کمی بیشتر از گزینه ۲ میباشد، لذا سازمان سنجش میتواند همین گزینه را بعنوان پاسخ تست اعلام کند که البته کماکان اصل ایراد وارده بر محتوای این تست به قوت خود باقی است و شایسته‌تر است که هر دو گزینه ۲ و ۳ بعنوان پاسخ صحیح اعلام شوند.

سخن آخر! علیرغم اینکه متن گزینه ۳، هم در کتاب بنده در صفحه ۴۴۵ در نکته مطرح شده در تست ۲۲، و هم در جزوه کلاسی بنده در مبحث “معیار بارک هازون” در جزوه جلسه ۱۱ مطرح شده است، و با وجود اینکه بسیاری از دانشجویان بنده بدون بررسی سایر گزینه‌ها، گزینه ۳ را بعنوان پاسخ انتخاب کرده‌اند، با این حال مطرح شدن چنین تستی را برای سنجش داوطلبین مناسب ارزیابی نمیکنم. لازم بذکر است از آنجاییکه تمام تستهای درس کنترل توسط یک استاد طرح نمیشوند، بروز چنین مشکلاتی در هر آزمونی اجتناب ناپذیر است و بهیچوجه نباید زحمات سایر اساتید بزرگوار و با تجربه را زیر سوال برد.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه دوم کلاس کنترل مطرح شده بود. دانشجویان عزیز بنده، میتوانند برای درک علت نادقیق بودن گزینه ۳، به مثال ۵ از صفحه ۵ جزوه جلسه ۱۰ مراجعه فرمایند.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصول شش، هشت و یازده کتاب مطرح شده بود.

تست ۶۴:گزینه ۱ صحیح است (روتین، ساده)

تستی روتین و ساده بود که مشابه آن در کنکورهای گذشته رشته برق نیز چندین مرتبه مطرح شده بود.

کلاس- نکته مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در صفحه ۴ جزوه جلسه ۹کلاس کنترل مطرح شده بود و در صورتیکه آن نکته را بخاطر داشتید، در کمتر از ۳۰ ثانیه به تست پاسخ میدادید.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل هفتم کتاب مطرح شده بود.

تست ۶۵:گزینه ۲ صحیح است (ترکیبی، زیبا، سخت)

علیرغم اینکه از دید تعداد کثیری از داوطلبین، این تست جزو سوالات سخت کنکور ارزیابی شده بود، با این حال بنظر من این تست جزو تستهای متوسط بود و صرفا بدلیل ترکیب کردن مفاهیم دیاگرام نایکوییست و حوزه، زمان داوطلبین آنرا سخت ارزیابی نموده‌اند.

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست عینا در جلسات سوم (صفحه ۲۱، عکس تخته!) و هشتم (صفحه ۲۳!) کلاس کنترل مطرح شده بود.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصول سه و هشت کتاب مطرح شده بود.

تست ۶۶:گزینه ۴ صحیح است (زیبا، ساده)

تستی روتین و تکراری بود…

کلاس- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در جلسه یازدهم کلاس کنترل مطرح شده بود. در کلاسهای رفع اشکال نیز چندین بار این مدل تست را که یک نمودار فرکانسی را از روی نمودار دیگر رسم میکردیم بررسی کرده بودیم. لازم بذکر است چنانچه این نکات را بخاطر داشتید، به این تست در کمتر از یک دقیقه پاسخ میدادید.

کتاب- نکات مورد نیاز برای پاسخ به این تست در فصل هشتم کتاب مطرح شده بود.

 

با آرزوی موفقیت و شادکامی برای شما

با احترام، مصطفی تقوی کنی

۲ دیدگاه

  1. سلام.استاد تقوی ارادت ۳>
    استاد با رنج رتبه ۱۲۰ تا ۲۰۰ کنترل به نظرتون دانشگاه های خوب
    شانس دارم، لیسانس من الکترونیک بوده! 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Hide picture